top of page

נישואין

Image by Sandy Millar
תורה.jpg

מתחתנים? מזל טוב!

צוות המועצה הדתית ילווה אתכם ברגע המאושר והמשמעותי בחייכם,

אנו נשתדל להפוך את ההליך למהיר וחוויתי.

ניתן לבצע רישום מקוון מהיר וידידותי 

פרטי התקשרות
מחלקת נישואין


שעות :9:00-12:00
יום ג  19:00 - 17:00

נא לתאם פגישה מראש

הנחיות לרישום לנישואין

פתיחת תיק נישואין

הרישום לנישואין הינו הליך פרוצדוראלי המתבצע בלשכות הנישואין במועצות הדתיות

על פי החוק, הגיל המותר לנישואין הוא החל מגיל 18. חתן או כלה שטרם מלאו להם 18 שנים, נדרשים להמציא לרשם הנישואין אישור מבית המשפט לענייני משפחה, המתיר להם להינשא

על בני זוג הבאים להירשם לנישואין, להופיע יחד בלשכת רישום נישואין במועצה הדתית שבאזור מגוריהם של אחד מבני הזוג בהקדם האפשרי ולא יאוחר- 45 יום לפני מועד הנישואין

בעת הרישום, רשם הנישואין ממלא, בין היתר, את פרטי בני הזוג בתיק הנישואין, את מועד עריכת החופה, ומשבץ במידת הצורך רב לעריכת החופה

כשבוע לפני החופה, ולאחר שהושלמו כל הנדרש וכל הבירורים בתיק הנישואין, יקבלו בני הזוג את ה"כתובה", והם ימסרוה לידי הרב המקדש

להלן רשימת רבנים מוסמכים לעריכת חופות וקידושין

יש לתאם פגישה מראש ולהגיע עם המסמכים הבאים

 1. תעודת זהות + ספח שני בני הזוג

 2. תעודת נישואין הורים או אח/ת  (לא כתובה)

 3. גרושים – תעודת גירושין + מסמך "מעשה בית דין לגירושין"

 4. אלמן/ה – תעודת פטירה של בן/ת הזוג

 5. פרטי רב עורך חופה: טלפון, כתובת, מס' ת.ז + תעודת הסמכה

 6. פרטי מקום החופה + צילום ת.כשרות בתוקף

 7. אגרת רישום נישואין:  767 ₪ במזומן או בצ'ק ( לא באשראי)

 :הנחה 40% ל

 • סטודנט/ית עד גיל 30 במוסד אקדמי המוכר ע"י המל"ג

 • תלמיד ישיבה – במוסד המוכר ע"י ועד הישיבות

 • שירות סדיר / שירות לאומי

 • עולה חדש – תושב ישראל תוך שנתיים לעלייתו

 • בעל תעודה נכה ממשרד הביטחון או ביטוח לאומי

 

מדריכת כלות: הכלה תופנה למדריכה מטעם המועצה. במידה והכלה מעוניינת במדריכה אחרת, יש להביא פרטי המדריכה הכוללים: שם ומשפחה, כתובת , טלפון. + תעודת הסמכה לעריכת הדרכת כלות

 

תמונות פנים: צילום פנים על ידי הטלפון הנייד שלכם, יועבר בווצאפ בפגישה

 

עדי רווקות: יש להגיע עם שני עדי רווקות לכל אחד מבני הזוג. אפשרי שני עדים/ת שמכירים את שני בני הזוג מעל שנתיים. לא תהיה קרבה מדרגה ראשונה בן העדים, או בן העדים לבני הזוג הנרשמים לנישואין 

 

 1. לפני ההגעה לפגישה  יש למלא פרטים אישיים לבקשה לפתיחת תיק נישואין,  באתר האינטרנט של המשרד לשירותי דת.

לינק לרישום 

לשלוח את כל המסמכים והתמונות פעם אחת במרוכז בווצאפ ל 0537447472

לאחר בדיקת המסמכים תתואם לכם פגישה במועצה הדתית קריית עקרון

 

                                                                                                            בברכת הצלחה 

                                                                                                    מחלקת רישום נישואין

הרבנות והמועצה הדתית קריית עקרון

bottom of page