top of page

שירותי המועצה הדתית

מועצה דתית היא רשות ממלכתית אשר תפקידה לספק את שירותי הדת לתושבים היהודים ברשויות המקומית בישראל.

פעילות המועצה הדתית משתרעת על פני תחומים רבים בחיי הקהילה כגון:  

כשרות - קבורה - נישואין - מקוואות - פעילות תרבות תורנית - עירובין ועוד

bottom of page