top of page
חיפוש

מקווה חדש נחנך בקרית עקרון

באירוע החניכה השתתפו רבים מתושבי קריית עקרון, ראשי קהילות, רבנים, גבאי בתי הכנסת, ובראשם ראש המועצה המקומית קריית עקרון מר חובב צברי, סמנכ”ל בכיר במשרד לשירותי דת מיכאל ג’ובאני, יו”ר מועצה דתית גדרה ויו”ר פורום מועצות הדתיות הרב שלמה תנעמי, חברות וחברי המועצה המקומית, לצד נכבדים רבים וקהל רב.

במהלך הטקס העלו על נס את פעילותו התמידית של יו”ר המועצה הדתית נועם אהרון, שמיום כניסתו לתפקיד פועל ללא לאות לפיתוח שירותי הדת בקריית עקרון בצורה מקצועית לכלל התושבים ולשביעות רצונם וזוכה מהם לאהדה והערכה רבה.

Comentários


bottom of page