top of page
חיפוש

עדכון מראש המועצה הדתית 11/2/24

אנשים יקרים

בימים אלו יופץ מידעון מטעם המועצה הדתית קריית עקרון שמסכם את כלל העשייה של המועצה הדתית בכל התחומים לשנת 2023, עשייה של שנה מורכבת אך ברוכה בפעילות.

הרישום לטיול גבאי בתי כנסת הסתיים, הטיול יתקיים בתאריך 19.2 לירושלים, נרשמו ושילמו 50 אנשים טובים ממרבית בתי הכנסת, הטיול יהיה מוצלח ומעניין.

במקווה הגברים מושלם בימים אלו החלק האחרון של שיפצורים אחרונים, הרכבנו ארון של כיבוי איש, ברז כיבוי, השבוע יחלו בפרוק הרחבה החיצונית ובנייה של חדשה ועוד הרבה דברים.

מאחר ומשפחת עוזרי שזכו במקום השלישי בתחרות הסוכה הכשרה והנאה היו בחו"ל הגיע למועצה שלמה עוזרי וקיבל את הפרס.

חברי המועצה אמורים היו להצביע השבוע בישיבת מועצה על הרחבת בית העלמין, לצערי משחקים פוליטיים ששיחקו בכך שלא הגיעו להצבעה גרמו לדחיית הישיבה ובכך גרמו נזק לדחיית הביצוע וחבל.

אתמול התקיים מפגש ביני לבין משפחת קופר, הייתה פגישה מוצלחת ומבורכת, לובנו כלל היצרים ובסיומה ברכנו איש את רעהו ובכך הסתיימו חילוקי הדעות שחלק מהם זו הסתה רעה של אנשים קטנים עם אינטרסים גדולים.

אבקש להודות לציבור הרחב על הפרגון והתמיכה לאורך כל הדרך ובמיוחד בנושא מקווה הגברים.

תודה לכם עובדות ועובדי המועצה הדתית על המסירות והשרות לציבור הרחב.

תודה לקייס, לגדעון, לדורון, לניסים ואריאל.

תודה ליעל, למירב ולרוית.

מאחל לכולנו שבת נעימה ושקטה שבת שלום.

שלכם

נועם🌹🙏

Comments


bottom of page