top of page
חיפוש

עדכון ראש המועצה הדתית

אנשים יקרים

שמחתי לאשר פרויקט מצוין שהובילו מנהלת המרכז לאזרח הוותיק הגברת מירי אפק וכן האומנית אורנה אהרוני בשיתוף בנות פלך, שנקרא אבנים מדברות, בנות פלך וכן האנשים הטובים שנמצאים במרכז לאזרח הוותיק צבעו חלוקי נחל וכתבו עליהן מילים טובות שאותן נשים בשביל המרכזי בבית העלמין, באתי אליהן וברכתי אותן על המיזם היפה.

המועצה הדתית פרסמה את הקריטריונים לחלוקת קמחא דפסחא לאברכים, הרישום החל, בתחילת אפריל תתקיים הוועדה לבחינת נתוני המגישים.

נקבעו שני מועדים בהם יתקיימו הגעלת כלים לקראת פסח, בקרוב יופצו לכלל הציבור.

השבוע הגיע למשרדי נציג גבאי בתי הכנסת עם תמונת הוקרה בשם כל גבאי בתי הכנסת על ההערכה של כולם לטיול לירושלים, מחווה שמחממת את הלב.

התקיימה השבוע וועדה לאישור בקשות תמיכה למסגרות ואכן נבחנו הבקשות וניתנו תשובות לפונים.

אנו לקראת קבלת החלקה החדשה של בית העלמין, נקווה בע"ה שזה יהיה במהרה.

אבקש להודות לציבור הרחב על הפרגון והתמיכה לאורך כל הדרך.

תודה לכם עובדות ועובדי המועצה הדתית על המסירות והשרות לציבור הרחב.

תודה לקייס, לדורון, לגדעון, לנעם, לניסים ואריאל.

תודה ליעל, למירב ולרוית.

אאחל לכולנו שבת נעימה ושקטה שבת שלום.

שלכם🌹🙏

נועםコメント


bottom of page