top of page
חיפוש

עדכון ראש המועצה הדתית 18/10/22


אנשים יקרים

מאחר והשבוע בחול המועד לא עבדנו, זאת הזדמנות מצויינת לשתף אתכם בתוכניות הקרובות.

אנו בשלב של קבלת כתב כמויות לצאת למכרז לסגירת רחבת ההספדים בבית העלמין, כך שניתן בימי החורף והקיץ לשהות שם באופן נורמלי בעת ביצוע טכס ההלוויה לנוחות הבאים, זה כולל חלונות, שערים ומיזוג, אני מאמין שהעבודה תחל עם תחילת שנת העבודה הבאה.

פרויקט נוסף הנו שיפוץ כללי של מיקווה הגברים, המיקווה מוזנח מאוד ואינו נגיש וחייבים להרוס הכול ולשפץ, המיקווה שימש בעבר כמיקווה נשים והותאם לצרכים שלהן, גם כאן אנו בשלב של הכנת כתב כמויות בשל העלות הגבוהה.

קיבלנו היתר להרחבת מיקווה הנשים הקיים, הנושא עומד כרגע על תקציב של מיליון שקלים מול משרד לשירותי דת וכן מול הרשות המקומית, אני תפילה שהנושא יעבור ונצליח לממש את ההיתר.

ישנה כוונה בתקציב הבא להגדיל את החלק של התרבות התורנית ולבצע יותר פעולות תרבות בנושא דת.

אני תקווה שכבר בתחילת שנת העבודה הקרובה נקבל את השטח הנוסף לבית העלמין ובכך נגדיל את אחוזות הקבר שעומדות להיגמר בבית העלמין הנוכחי, המועצה הדתית בקשר עם הרשות המקומית שמטפלת בנושא ברצינות רבה.

יבואו על הברכה כל העוסקים בצורכי הציבור וכן עובדי המועצה הדתית שעושים מלאכתם קודש גם בימי חופשה בעת שביצענו בימים האחרונים שתי לוויות באופן הראוי לכבוד הנפטרים, וקיבלנו באהבה את הטובלות והטובלים במיקוואות באהבה רבה.

מאחל לכולנו מועדים לשמחה, חג שמח ושבת שלום.

שלכם

נועם אהרון

הממונה על המועצה הדתיתComments


bottom of page