top of page
חיפוש

עדכון ראש המועצה הדתית

אנשים יקרים

עשייה מבורכת של כולנו

להלן תמצית שבתמצית לעשייה המבורכת במועצה הדתית.

הנגשנו את המועצה הדתית לציבור, המועצה הדתית והעשייה שבה לא מוסתרים מעיני הציבור.

הכרנו מקרוב את כל גבאי בית הכנסת, חיברנו אותם לעשייה, איחדנו בניהם, פינקנו ודאגנו להם ולמתפללים בבתי הכנסת.

הקמנו ועדה מסודרת למתן תמיכות לכוללים, לבתי ספר, למוסדות החינוך כבר שנה שלישית.

סייענו בהעלאת שכרם של משגיחי הכשרות שעושים עבודת קודש נאכל אוכל כשר ונקי.

הפכנו את בית העלמין למקום של קדושה, שהנכנסים בשעריו שמים לב למכובדות במקום.

השקענו רבות במתן רוגע למשפחות שיקיריהם נפטרו וסייענו להביאם לקבורה באופן המכבד אותם ואותנו.

שיפצנו במאות אלפי שקלים את מקווה הגברים והפכנו אותו למקום שכיף לטבול בו לטובת הטובלים הרבים.

השקענו משאבים רבים במיקווה הנשים ועובדים בימים למתן אישורים להרחבה בחדר כלות ובור נוסף.

שיפצנו את מקווה הכלים לנוחות הבאים לטבול כלים ולנגישות נוחה יותר.

רכשנו שתי מתנות לטובת הזוגות הצעירים הבאים בשערינו על מנת להירשם לנישואים ולהדרכת כלות.

זכינו בתואר בית העלמין היפה ביותר ובחמישה כוכבי יופי במקוה הנשים.

השתתפנו במיזמים מכובדים עם תנועת חבד ונרתמו לסייע בחגים בתקציבים לקיום אירועים.

פתחנו אתר מכובד שנותן מענה לכל הסוגיות נושאי שירותי הדת לציבור.

הוצאנו טיולים וסיורים לכל הארץ לכל סוגי האוכלוסיה ופינקנו אותם.

השקענו באוכלוסיית הילדים למעלה ממאה אלף שקלים בכל המגזרים ולכל הגילאים.

קיימנו כנסים מקצועיים לכל חתכי האוכלוסיה והענקנו להם שי והרצאות העשרה.

עבדנו מול ספקים רבים ועמדנו בכבוד מול כל ההתחייבויות שלנו ללא תקלה אחת.

קיבלנו אהבה ענקית על בסיס יומי מכל הציבור הקדוש, פרגון ענק על העשייה המבורכת ועל כך תודתי להם בשמי ובשם כל עובדי המועצה הדתית.

תודה לכם עובדות ועובדי המועצה הדתית על המסירות והשרות לציבור הרחב.

מאחל לכולנו שבת נעימה ושקטה שבת שלום.

שלכם🌹🙏

נועם
Comments


bottom of page