top of page
חיפוש

עדכון ראש המועצה 17/1/23

אנשים יקרים

היום התקיים טכס המיקווה הנאה במועצה לישראל יפה בראשות מנכ"ל המועצה מר ויצמן משיח וכן מנכ"ל המשרד לשירותי דת.

אני שמח לבשר כי מיקווה הנשים "טוהר" של המועצה הדתית קריית עקרון זכה בחמישה כוכבי יופי.

זוהי גאווה לקריית עקרון, גאווה למועצה הדתית.

תודה ענקית לבלניות הנהדרות שלנו, יעל בן דוד, מרים מרחבי ומירב ענבל שעושות מלאכתן קודש.

תודה למזכירת המועצה הדתית הגברת הדס נגסה ולאיש האחזקה אריאל שער.

בע"ה נמשיך ונשרת את הציבור בנאמנות רבה.

שלכם

נועם אהרון

הממונה על המועצה הדתית.Comments


bottom of page