top of page
חיפוש

עדכון ראש המועצה 20/7/23


אנשים יקרים

אתמול התקיים כנס משגיחי כשרות של המועצה הדתית.

את הכנס כיבד בנוכחותו כבוד ראש המועצה המקומית מר חובב צברי שנשא דברים ובירך את כלל הנוכחים ושאל לשמם ומקום העסקתם, כמו כן כיבד אותנו מר דב שוורץ מחברת כוח אדם דנאל המעסיקה את משגיחי הכשרות ואף בירך את כולם... את ארגון הכנס המכובד הנחה מפקח הכשרות גדעון יעקובי ביד רמה עם מזכיר המועצה מר נעם דוד, רוית, מירב ואריאל עובדי המועצה הדתית סייעו ותבוא על כולם הברכה, אני כממונה על המועצה הדתית סקרתי בפני המשגיחים את העשייה השנתית ובסיומה חולק שי מטעם המועצה הדתית וכן מחברת דנאל.

התחלנו את השיפוץ של רחבת המנחמים ובע"ה שבוע הבא נסיים את השיפוץ ובכך ניתן כבוד לאבלים ולמנחמים.

סיימנו התקנת מנורות חדשות ברחבת ההספדים ובכך נתנו מענה טוב יותר לשעות החשיכה.

הותקנה תאורה בכל אחת מהסככות של רחבת נטילת ידיים.

בשבוע הבא יתקיים מפגש עם הקבלן הזוכה בשיפוץ המיקווה גברים וחתימה על החוזה ובכך נתחיל את השיפוץ.

בשעה טובה הותקנה תיבה של בזק בבית העלמין ובשבוע הבא יתקיים סיור עם קבלן המצלמות לבית העלמין.

בתאריך 28.8.23 יתקיים סיור נשים לקברות צדיקים ההרשמה בעיצומה.

חברינו מר דורון עמר אושר השבוע לעובד מצטיין מטעם המשרד בשירותי דת, יישר כוח לדורון.

תודה לציבור הרחב על הפרגון לאורך כל הדרך.

תודה לכם עובדות ועובדי המועצה הדתית על המסירות ועל השירות לציבור הרחב.

תודה לקייס, לגדעון, לנעם, לאריאל, לניסים ולדורון.

תודה ליעל, למירב ולרוית.

מאחל לכולנו שבת נעימה וטובה שבת שלום

שלכם🌹🙏

נועם

Comments


bottom of page