top of page
חיפוש

עדכון ראש המועצה 23/4/23
אנשים יקרים

השבוע התקיים ביקור במועצה המקומית והדתית של ראש מנהל חירום של משרד הפנים.

הביקור היה מוצלח ובמהלכו הוצגה לראש המינהל העשייה בתחום ההיערכות לחירום גם של המועצה הדתית בהקמת תחנת ריכוז חללים והפעלתה על ידי הממונה על המועצה הדתית, ראש המינהל אישר את בקשתנו לסיוע.

התחלנו ביישום סקר הנגישות בבית העלמין, החל ממדבקות עצירה וכלה בהנמכת ברזים לנגישות נכים.

התחלנו בהנחת מרבדי דשא על אחוזות קבר שנמכרו או ריקות על מנת לתת אחידות ביישום ובנראות החיצונית.

הוחלט לנסות לקדם את בניית התוספת והשיפוץ של מיקווה הנשים, זאת בסיוע עמותת טהרת המשפחה, השבוע הבא אקיים פגישה בנושא ונקבל החלטות.

החלה ההרשמה לטיול גברים לקברות צדיקים, ההיענות ברוכה, כל הקודם זוכה.

השתתפתי בשני טכסי השואה בבית הספר אוהל מאיר ובטכס המרכזי במתנ"ס.

אבקש להודות לכם עובדות ועובדי המועצה הדתית על המסירות ועל השירות לציבור.

תודה לכם התושבים על הפרגון לאורך כל הדרך.

תודה לקייס, לגדעון, לניסים, לדורון ואריאל.

תודה ליעל והחלמה מהירה, למרים ולמירב.

תודה להדס ולרוית.


רחבת ההספדים בבית העלמין קריית עקרון עוברת תהליך של התחדשות...

זה החל בהתקנת חלונות לכל הרחבה, המשיך בהתקנת שלושה שערים.

בקרוב מאוד נתקין מיזוג לרחבה ובע"ה גם ריצוף חדש לרחבה.


מאחל לכולנו שבת נעימה וטובה שבת שלום.

שלכם🌹🙏

נועם

bottom of page