top of page
חיפוש

עדכון ראש המועצה 26.2.23

אנשים יקרים

השבוע התקנו מקלחונים חדשים בכל המקלחות במיקווה נשים ונתנו איכות טובה יותר לטובלות.

התחלנו לעשות סדר בחלקת ילדים בבית העלמין לאור זה שהיה סחף גדול של אדמה בגשם האחרון וכיסה מספר קברים, אנו נעשה סדר בנושא.

המשכנו להפיץ את המידעון הראשון שלנו, קיבלנו מחמאות רבות על החוברת ועל העשייה המרובה במועצה הדתית.

התחלנו לקבל הצעות מחיר על מנת לנסות לחפור קברים נוספים שחסרים לנו בבית העלמין.

החלטתי לרכוש תבניות קבורה חדשות איכותיות יותר ממה שקיים היום, כמו בבתי עלמין מתקדמים.

השקענו כסף בצביעת קיר הגובל עם מיקווה הנשים במקום כל הלכלוך שהיה וכן דשא סנטטי בכניסה למיקווה כלים, הפעילות התאפשרה בשיתוף פעולה עם זיו ראש אגף במועצה המקומית.

קיבלנו חוות דעת של היועץ המשפטי שיאפשר תחילת שיפוץ עם קבלן זוכה של הרשות המקומית לשיפוץ מיקווה הגברים.

התחלנו בשעה טובה ומבורכת בסגירת רחבת ההספדים, אני תקווה שבשבוע הקרוב נסיים את החלק הראשון מתוך שלושה בנושא.

התחלנו לעבוד על כלל הפעילות לקראת פסח בנושא כשרות ופעילות ציבורית.

אבקש להודות לכל עובדות ועובדי המועצה הדתית על המסירות ועל מתן שירותי הדת לציבור.

מאחל לכולנו שבת נעימה וטובה שבת שלום.

שלכם

נועם אהרון

הממונה על המועצה הדתיתComments


bottom of page