top of page
חיפוש

עדכון ראש המועצה 8/1/23

אנשים יקריםבשעה טובה ומבורכת סיימתי השבוע קורס מנהיגות לראשי מועצות דתיות, הקורס עסק במתן כלים מנהיגותיים והכשרה בניהול המועצה הדתית, תודה למשרד לשירותי דת על קיום הקורס.

בימים אלו אנו מסיימים בהגבהת החומה בחלקה א בבית העלמין, ההגבהה נועדה למנוע סחף אדמה עד שנמצא פתרון הולם, את החומה ציפינו באבן ירושלמית ובשיש, פעולה המכבדת את המקום.

לשמחתי אושרה למועצה הדתית על פי בקשתי הגדלת תקן אחוזי משרה לבלן כך שיתאפשר לנו להוסיף שעות טבילה על פי בקשת הטובלים בשעות מאוחרות יותר של היום.

פירסמנו השבוע את המחירים העדכניים של המשרד לשירותי דת באשר לטבילת נשים או גברים בימי חול ומועד.

בסיכום שנת 2022 ביצענו רישום של 82 זוגות חדשים לנישואים, נתון מכובד שהוביל רכז הנישואים של המועצה הדתית.

אתמול התקיים סיור של בנות פלך במיקווה הנשים, את הסיור הדריכה והובילה הבלנית הוותקיה של המועצה הדתית, הבנות קיבלו הסבר בנושא.

השבוע החלטנו על קבלן שערך כתב כמויות לשיפוץ המיקווה גברים לפני מכרז, אני תקווה שנצליח לעשות זאת בלוחות זמנים מהירים.

סיכמנו בימים אלו את התקציב שיינתן כסיוע לעמותות ומרכזים תורניים לשנת 2023 כחלק מתרבות תורנית.

תודה לעובדות ועובדי המועצה הדתית על המסירות במתן שירותי הדת לציבור.

מאחל לכולנו שבת נעימה וטובה שבת שלום.

שלכם

נועם אהרון


Opmerkingen


bottom of page