top of page
חיפוש

תהליך מעבר רוחני


הטבילה במקווה היא ביסודה תהליך מעבר וכניסה למעמד רוחני חדש. תהליך כזה עובר הגר. אדם המתגייר ומצטרף לעם ישראל דומה לתינוק שנולד. עליו לקבל עול תורה ומצוות, לעבור ברית מילה ולטבול.

גם הכהנים, לפני ששירתו במקדש היו צריכים לטבול, והכהן הגדול היה צריך לטבול ביום הכיפורים חמש טבילות.

עם ישראל לפני מתן תורה גם הוא הצטווה לטבול, ואף כלים שנעשו או שהיו ברשות גוי, ועוברים לשימוש יהודי, צריכים לעבור טבילה במקווה.

כמו כל אלו, גם האשה נטהרת מטומאתה ע"י טבילה . התורה מצווה: " ואשה כי היה זבה דם, יהי זבה בבשרה, שבעת ימים תהיה בנידתה" (ויקרא ט"ו, י"ט).

בתהליך הביולוגי שעוברת האשה מידי חודש, חורגת ביצית מהשחלה אל הרחם. פעם בחודש קיימת אפשרות כי הביצית תופרה, יווצרו חיים חדשים, ונשמה נוספת תבוא לעולם. הנידות היא תוצאה של היפלטות הביצית שלא הופרתה. לו הייתה ביצית זו מופרית, היה נוצר הריון חדש. מחזור הווסת הוא איפוא ביטוי להעדר אותם חיים שיכלו להיווצר ולא נוצרו. יש כאן מעין מיתה. אבי אבות הטומאה הוא המת, גם הנידות היא טומאה, אמנם לא באותה דרגה של טומאת המת אך יש כאן אובדן חיים בכוח, זוהי טומאה שיש להיטהר ממנה. בתקופת נידות אוסרת התורה יחסי אישות בין האיש והאשה, "ואל אשה בנידת טומאתה לא תקרב לגלות ערותה" (ויקרא י"ח, י"ט). כדי לשנות את מעמדה, על האשה לעבור תהליך טהרה: " וספרה לה שבעת ימים ואחר תטהר" (ויקרא ט"ו, כ"ח). על האשה לספור שבעה ימים נקיים, שבסופם תטבול במקווה ותיטהר. ע"י טבילה במים, שהם מקור החיי וכל היקום צריך להם, יוצאת האשה ממצב של אבדן חיים בכוח, ומקבלת כוח רוחני חדש. עתה מוזמנת היא להתחדשות וליצירת חיים חדשים כאילו נולדה מחדש.

המים שבהם טובלת האשה חייבים להיות לפחות בתכולה של 40 סאה, שזו כמות המים הנצרכת כדי לכסות את גופו של אדם בינוני בבת אחת. בדרך כלל במקוואות יש כמות גדולה מזו.

אנו רואים שהמספר 40, הוא מספר המופיע פעמים רבות בתורה.

המבול בימי נוח ארך 40 יום. משה רבנו עלה להר סיני ושהה שם 40 יום. המרגלים תרו את הארץ 40 יום. עם ישראל הלך במדבר במשך 40 שנה עד כניסתו לארץ. 40 יום לוקח לוולד עד שהוא מתרקם ומקבל צורת אדם.40 יום קודם יצירת הוולד אומרת בת קול: בת פלוני לפלונית. המילה ולד בגימטריה = 40, תהליך הלידה מתרחש בדרך כלל אחרי 40 שבעות של הריון. היולדת מיטהרת אחרי לידת זכר ומביאה קרבן לבית המקדש 40 יום אחרי הלידה.

המספר 40 מסמל הכנה. זהו פרק הזמן הדרוש ליצירת הוויה חדשה. 40 בגימטריה=מ'. מ' זוהי האות הפותחת וסוגרת את המילה מים. מ' זו האות הפותחת את המילה 'מקווה' מ' זו האות הפותחת את המילה ' מקור מים חיים' מ' היא גם האות המסיימת את המילה 'רחם'. לפי סדר הא"ב, האות הראשונה א', מייצגת את ההתחלה, הת' את הסוף, וה מ',שהיא האות האמצעית מייצגת את שלב הביניים, המעבר התחלה לסוף, לעתיד, שזה בעצם ההוה שבו ניתן לפעול, לשנות ולהשתנות. כשאדם טובל בתוך מ' סאה של מי המקווה, הוא נכנס לתוך זרם הזמן. כאילו נולד מחדש. התלמוד מספר לנו שכל המים שבעולם, מקורם בנהר שיוצא מגן עדן (כורות נ"ה). וכשאדם טובל, הוא יוצר קשר עם גן עדן, באמצעות המים שמקורם באותו נהר. הוא מתחבר למעמד האדם שלפני החטא. זוהי מעין לידה מחודשת. הטהרה מאפשרת לו את הכניסה לבית המקדש. כשהאישה טובלתבמי המקווה, היא משילה מעליה את כל הקליפות, מתנתקת מכל טדות הזמן, וחוזרת את הראשית, אל ההתחלה, ומתוך כך יש צמיחה מחודשת. התחדשות כלבנה אחרי המחזור החודשי, שבו נפלטה הביצית המיועדת ליצירת חיים, אחרי שחוותה האשה אבדן חיים בכוח ובעקבותיו פרשה מחיי אישות עם בעלה, היא טובלת במים שהם מקור החיים, היא מקבלת כוחות חדשים, המאפשרים לה לחזור ולהיות שותפה ליצירת חיים חדשים. "בכל חודש וחודש האשה מתחדשת וטובלת וחוזרת לבעלה והיא חביבה עליו כביום החופה. כשם שהלבנה מתחדשת בכל ראש חודש והכל מתאווים לראותה, כך האשה מתחדשת בכל חודש ובעלה מתאווה אליה, וחביבה לו כאשה חדשה" (פרקי דרבי אליעזר, או"ז סימן תנ"ד). זכויות מי הטהרה

מעשה שהיה כך היה....

לפני מספר שנים קיבלה מרים מבת ים על עצמה את מצוות טהרת הבית. עבר יום אחד מאז שטבלה, ובנה מהצבא הפתיע אותה בביקור. הוא נראה נרגש ביותר. שאלה האם, מה קרה? ענה לה הבן: ניצלתי ממוות!! כך סיפר: אמש יצאנו לשדה, וכל החבר'ה ישנו בשקי שינה. בחצות לילה נתקפתי בצמאון עז שהציק לי מאוד מאוד. עזבתי את המחנה והלכתי לשתות. כשחזרתי, שמעתי המולה במחנה, מצאתי את כולם רועשים ורוגשים, משהבחינו בי רצו לעברי וזעקו: מהיכן צנחת? היינו בטוחים שלא נראה אותך יותר... התעוררנו לשמע פיצוץ קל, ומצאנו את שק השינה שלך עולה בלהבות. קליע נפלט מהרובה של חברך וחדר הישר לתוך שק השינה שלך. ניצלת בנס!!! האם שמעה את הסיפור, כשדמעות זולגות על לחייה, ואמרה: "אני הלכתי לקיים מצווה יקרה במים וריבונו של עולם הציל את בני מהאש על ידי המים". ישתבח שמו לעד , שמירת הטהרה זוהי זכות עצומה ונפלאה!!זוהי המצווה ששמרה ותשמור על עם ישראל, בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ובזכות נשים צדקניות ניגאל בקרוב ממש אמן כן יהי רצון.

Comments


bottom of page